Stephen 'tWitch' Boss a Allison Holker na 'Disney's Fairy Tale Weddings' a jejich vlastní speciální den

Kamaráti 'Takže si myslíte, že můžete tančit' a manželský pár v této sezóně slouží jako hostitelé.